Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Obiectivele proiectului | Activităţile proiectului | Rezultate şi indicatori asumaţi | Contact


   LEGĂTURI UTILE:

Universitatea "1 Decembrie 1918"

Platforma e-learning MoodleSediu IAS

Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia prin dezvoltarea de soluţii informatice, formare profesională continuă şi instrumente de benchmarking

Informații generale:

Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia prin dezvoltarea de soluţii informatice, formare profesională continuă şi instrumente de benchmarking

Beneficiar: Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Proiect finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională, Cod proiect CNFIS-FDI-2021-0287
Domeniul 5: „Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice”

Durata proiectului: mai - decembrie 2021

Director de proiect: Conf. univ. dr. Bîrluţiu Adriana

Raport tehnic de implementare a proiectului - Raport_tehnic_CNFIS_FDI_2021_0287.pdf

Raportul tehnic de implementare al proiectului este publicat si poate fi accesat si de pe site-ul Universitatii ''1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - https://www.uab.ro/centre/4-centrul-pentru-managementul-proiectelor/postari/216-cmp-proiecte-derulate-fonduri-nationale/

Universitatea Sediu IAS Sediu IAS Sesiune de comunicări in incinta bibliotecii virtuale

Telefon: +40-258-806266; Fax: +40-258-806266
Adresă: Alba Iulia, str. Babriel Bethlen, nr. 5, 510010, ROMÂNIA

Informaţii generale: dmc@uab.ro

Webmaster : M.C.