Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Acasă | Activităţile proiectului | Rezultate şi indicatori asumaţi | Contact

Antat Proiect IFIFR


Obiectivul general al proiectului, vizează dezvoltarea instituțională și îmbunătățirea calității activităților didactice din Universitatea
"1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin implementarea unor soluții informatice pentru asigurarea accesului studenților la resurse educaționale în sistem e-Learning și la servicii IT în acord cu politica GDPR (General Data Protection Regulation), respectiv pentru colectarea de date relevante în procesul evaluării continue a calității și gestionării eficiente a programelor de studii.

Obiective:

1.Asigurarea accesului studenţilor din UAB la resurse digitale moderne prin actualizarea platformei UMS, modulul - Carnet de student online.

2.Facilitarea comunicării și colaborării prin mijloace digitale, atât între studenți și cadre didactice, cât și între departamente prin integrarea Office 365 în platforma e-learning.uab.ro - Organizarea unor sesiuni pentru schimb de experienţă cu personal similar din ţară sau străinătate

3.Formarea continuă a cadrelor didactice din punct de vedere psihopedagogic şi tehnic prin îmbunătățirea abilităților de predare online şi de utilizare optimă a platfomelor informatice disponibile la UAB.

4.Îmbunătățirea calității educației la nivelul programelor de studii universitare, nivel licenţă şi master prin evaluare externă periodică, precum și la nivelul şcolilor doctorale prin instrumente analitice de evaluare a performanței cercetării.

5.Optimizarea procesului de evaluare a calității educației prin dezvoltarea unor instrumente de benchmarking cu universități recunoscute pe plan internațional, în cadrul unei strategii de accedere/menținere în rankinguri internaționale relevante, cu componentă didactică.

Telefon: +40-258-806266; Fax: +40-258-806266
Adresă: Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, 510010, ROMÂNIA

Informaţii generale: dmc@uab.ro