Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Acasă | Obiectivele proiectului | Activităţile proiectului | Contact


Antat Proiect IFIFR

Rezultate şi indicatori asumaţi:»Activitatea A1:

 • 1 platformă de management universitar (UMS) îmbunătățită (R1)
 • 100% studenţi din UAB cu conturi de acces în UMS îmbunătățite și aliniate GDPR.

»Activitatea A2:
 • 1 platformă de e-Learning Moodle extinsă (R2)
 • 1 tutorial privind utilizarea Office365 în Moodle elaborat şi diseminat (R3)


»Activitatea A3:
 • 1 curs de pregătire psihopedagogică elaborat (R4)
 • 1 ghid de utilizare a platformelor informatice disponibile în UAB (MicrosoftTeams, Moodle, UMS) (R5)
 • 120 cadre didactice participante la cursuri de pregătire psihopedagogică şi sesiuni de training IT

»Activitatea A4:
 • 5 rapoarte de autoevaluare internă a calității educației elaborate și depuse la ARACIS pentru obținerea acreditării externe a 2 programe de studii universitare de licență (CIG-ID şi ECTS-ID) și a 3 domenii de masterat (Asistență socială, Ingineria mediului, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale) (R6-R10)
 • 1 raport de benchmarking privind calitatea educației în cadrul școlilor doctorale, prin prisma analizei comparative a productivității științifice față de instituții similare (R11)

»Activitatea A5:
 • 1 formular suport pentru colectarea anuală a datelor necesare în platformele rankingurilor vizate (R12)
 • 1 analiză bazată pe servicii de consultanță, a stadiului la care se află universitatea, cu privire la rankingurile vizate (R13)
 • 1 strategie instituțională de accedere/menținere în rankinguri internaționale relevante, cu componentă didactică, bazată pe instrumente de benchmarking (R14)

»Activitatea A6:
 • 1 web-site al proiectului elaborat și actualizat permanent (R15)
 • 1 comunicare mass-media privind implementarea proiectului (R16)
 • 1 raport intermediar de progres (R17) și 1 raport final (R18)


Telefon: +40-258-806266; Fax: +40-258-806266
Adresă: Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, 510010, ROMÂNIA

Informaţii generale: dmc@uab.ro